Zapojte sa do diskusie v sekcii  "Diskutujeme " a vyjadrite svoj názor

k správe nášho bytového domu alebo aj k iným aktuálnym problémom.

Vyjadriť sa môžete aj anonymne.

Meniny na web

                                      Bytový dom KĽAK

  •  Prečítajte si nové články o zvolávaní schôdzi a hlasovaní vlastníkov. 

  • Ako je to s upratovaním chodníkov podľa nového zákona:

Novela zákona o čistení chodníkov všetko mení!


Novelou zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú poslanci NR SR schválili 14.3.2018 je už všetko inak! Tento, doposiaľ nelogický a, dovolím si povedať i nespravodlivý stav, končí. Nový zákon totiž priniesol, okrem iného, aj zmenu v povinnosti čistenia chodníkov. O chodníky sa po novom budú starať ich vlastníci alebo správcovia. To v prípade väčšiny miest a obcí znamená, že stav čistotu budú zodpovedné samosprávy – teda mestá a obce. Ako sú ale na túto skutočnosť pripravené?

Nové znenie zákona:

Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.”

(zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách – cestný zákon v znení neskorších predpisov, §3d, ods. 6)

 

Pomáhať mestu môžeme naďalej!


Chodníky, ktoré sú vo vlastníctve mesta už teda nemusíme upratovať. Novela zákona dala veci doporiadku: povinnosť udržiavať cesty a chodníky majú ich majitelia a správcovia – a nie majitelia priľahlých nehnuteľností, ako tomu bolo doposiaľ. Neznamená to ale, že nemôžeme priložiť ruku k dielu a vyzametať chodník či ho očistiť od snehu! Ide skôr o to, že  sa už nemusíme obávať, že ak nestihneme odstrániť sneh či ľad z chodníka pred domom,budeme niesť zodpovednosť za prípadné škody a zranenia, ktoré by mohli nastať. Jednoducho povedané: za zlomenú nohu na chodníku pred domom už nebudeme niesť právnu zodpovednosť.

Je smiešné ak niekto za práce  na nehnuteľnosti patriacej  mestu žiada odmenu z fondu.určenému na údržbu nášho bytového domu. Napríklad kosenie pred blokom. Ak niekto rád kosí, nech to robí, ale nie za naše peniaze. To by sa dalo nazvať aj vykradaním nášho fondu pre účely, na ktoré fond neslúži.

ODBORNÍCI  NA KÚRENIE RADIA

 

Nevypínajte a ušetríte

Pri dlhšej neprítomnosti doma radiátory nevypíname úplne, pretože vyhriať ľadovú miestnosť je energeticky oveľa náročnejšie ako dokúriť. Pravidlo o temperovaní nie je mýtus, ale efektívny spôsob, ako s teplom narábať.

( A u nás po takmer 8 hodinovom vypínani v noci keď je vlastne najchladnejšie to nahrievanie trvá určite dlhšie a hlavne bude asi drahé.)

Zopár rád ako neplatiť vysoké čiastky za teplo

  • Viete o tom, že každý 1°C navyše znamená stúpnutie spotreby tepla   o 6% ?  Uvediem príklad, ak má sused v byte 21°C a ja 26°C,  potom zaplatím za teplo o 30% viac ako sused. Samozrejme pri rozrátavaní tepla podľa  pomerových meračov.
  • Spôsob vtrania v bytoch so sendvičovými dvojsklami (plastové okná,eurookná...) je veľmi dôležitý. Je potrebné si uvedomiť , že okná takmer ideálne izolujú ( neprepúšťajú teplo a vlhkosť z bytu - na to sme pri klasických oknách neboli zvyknutí... ). Je dôležité si tento fakt uvedomiť a zmeniť návyky pri vetraní bytu. Pred samotným vetraním je potrebné odstaviť radiátory, dať do polohy „0“. Primerane sa obliecť, alebo pred spaním zaliesť pod paplón. Otvoriť vetračky dokorán a dôkladne vyvetrať celý byt po dobu cca 10 minút. Po vyvetraní bytu počkáme ďalších 10 minút, aby teplota vystúpilia odobratím tepla z múrov a až potom dáme regulačné hlavice na požadované hodnoty. Týmto môžeme efektívne zabrániť vzniku plesňam v kritických miestach bytov. Ku príkladu uvediem studenú stenu nevykurovaného schodiska, nezateplenú strechu atď... Vetrať by sa malo podľa toho, koľko sa nachádza ľudí v byte. Platí pravidlo, že čím viac ľudí obýva byt, tým je potrebné častejšie vetrať. Bežnej rodine stačí vyvetrať 2 x denne. Ráno a potom večer pred spaním. Po vyvetraní bytu sa okrem iného aj príjemne spí. Vetranie sa stáva ako zdravotne, tak aj ekonomicky prospešné. Neekonomické je priebežné vetranie bytov - otvorenie vetračky a súčasné zapnutie radiátora. Ak sa budeme riadiť týmito pravidlami, nebudeme mať problém s plesňami a vysokými účtami za teplo.
  • Ak ste počas dňa ( pracovný týždeň )  celá rodina v práci, v škole atď.. môžete kľudne odstaviť radiátory v celom byte. Samozrejme táto rada platí pre tých obyvateľov čo majú „plastové“ okná. Po vyvetraní a zatvorení okien môžete pokojne odstaviť radiátory. Verte mi, mám to odskúšané aj v silných mrazoch, teplota vo vašom byte určite neklesne pod 19°C. Po príchode domov nastavíte regulačné hlavice na vaše overené hodnoty a do 10 - 20 minút sa teplota dotiahne na nastavené hodnoty. Ak nechcete odstavovať radiátory v celom byte, určite by to stálo za úvahu minimálne v spálni a kuchyni. V spálni stačí zapnúť kúrenie 30 minút pred spaním. Ak by ste sa držali týchto rád, určite Vás poteší vyúčtovanie za teplo.

 

 

Vlastníci bytov sa pýtali odborníkov:

Nemáme aj my ( a nielen náš BD ) podobné problémy ?

Sme vlastníkmi bývalých družstevných bytov, ktoré sme si odkúpili do osobného vlastníctva. Správcom bytového domu ostalo družstvo. Ak si vlastníci chcú u správcu uplatňovať svoje práva majú postupovať podľa Stanov družstva alebo zákona č. 182/1993 Z. z.?

Pri prevode bytov do osobného vlastníctva musel predávajúci, t.j. družstvo postupovať podľa zákona č. 182/1993Z. z. v znení neskorších predpisov § 28. Prevodom bytu ste zároveň stratili členstvo v družstve a pokiaľ ste opätovné nepožiadali alebo nepodpísali členstvo spojene s úhradou členského príspevku, nie ste členmi družstva. Odkúpené byty nie sú už vlastníctvom- majetkom družstva, ale sú vo vlastníctve jednotlivých fyzických osôb v dome. Vaša sprava, práva a povinnosti vlastníkov sa riadia už zákonom č. 182/1993 Z. z., čo musíte mať uvedené aj v individuálnych zmluvách o výkone správy. Svoje právo, ako vlastníci by ste si mali u správcu vyžadovať cez zvoleného zástupcu § 8a ods. 4 citovaného zákona, alebo priamo.Volený zástupca nemôže však rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov podľa § 14..

Zdroj: Združenie spoločenstiev vlastnikov bytov na Slovensku