Zapojte sa do diskusie v sekcii  "Diskutujeme " a vyjadrite svoj názor

k správe nášho bytového domu alebo aj k iným aktuálnym problémom.

Vyjadriť sa môžete aj anonymne.

Meniny na web

                                      Bytový dom KĽAK

Pozrite si ako pozývajú na schôdzu vlastníkov  v Revúcej a ako v Prešove. V Prešove  si vlastníkov vážia a pozýva ich  správca v zmysle zákona pozvánkou podpísanou predsedom družstva na meno vlastníka  najmenej 5 dni pred schôdzou oproti jeho podpisu. Na pozvánke je napísané meno zástupcu správcu, ktorý sa schôdze zúčasti.U nás v Revúcej si správca SBD nedá ani tú námahu pozvať tých, čo ho platia.Ešte nikdy nedoručili pozvánku na meno. Čo na tom, že porušujú zákon. A vyslať na schôdzu svojho zástupcu ich ani nenapadne.

Obrázky si môžete zväčšiť v sekcii "Fotogaléria."

ODBORNÍCI  NA KÚRENIE RADIA

 

Nevypínajte a ušetríte

Pri dlhšej neprítomnosti doma radiátory nevypíname úplne, pretože vyhriať ľadovú miestnosť je energeticky oveľa náročnejšie ako dokúriť. Pravidlo o temperovaní nie je mýtus, ale efektívny spôsob, ako s teplom narábať.

( A u nás po takmer 8 hodinovom vypínani v noci keď je vlastne najchladnejšie to nahrievanie trvá určite dlhšie a hlavne bude asi drahé.)

Vlastníci bytov sa pýtali odborníkov:

Nemáme aj my ( a nielen náš BD ) podobné problémy ?

Sme vlastníkmi bývalých družstevných bytov, ktoré sme si odkúpili do osobného vlastníctva. Správcom bytového domu ostalo družstvo. Ak si vlastníci chcú u správcu uplatňovať svoje práva majú postupovať podľa Stanov družstva alebo zákona č. 182/1993 Z. z.?

Pri prevode bytov do osobného vlastníctva musel predávajúci, t.j. družstvo postupovať podľa zákona č. 182/1993Z. z. v znení neskorších predpisov § 28. Prevodom bytu ste zároveň stratili členstvo v družstve a pokiaľ ste opätovné nepožiadali alebo nepodpísali členstvo spojene s úhradou členského príspevku, nie ste členmi družstva. Odkúpené byty nie sú už vlastníctvom- majetkom družstva, ale sú vo vlastníctve jednotlivých fyzických osôb v dome. Vaša sprava, práva a povinnosti vlastníkov sa riadia už zákonom č. 182/1993 Z. z., čo musíte mať uvedené aj v individuálnych zmluvách o výkone správy. Svoje právo, ako vlastníci by ste si mali u správcu vyžadovať cez zvoleného zástupcu § 8a ods. 4 citovaného zákona, alebo priamo.Volený zástupca nemôže však rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov podľa § 14..

Zdroj: Združenie spoločenstiev vlastnikov bytov na Slovensku

K tomu treba ešte poznamenať:

Vlastník bytu, ktorý opätovne po prevode bytu chce byť členom družstva si musí uvedomiť, že sa ako člen musí podieľať na úhrade straty družstva, ak  by vznikla.

Keď však bytové družstvo vystupuje v úlohe správcu cudzích bytov, musí sa držať zákona 182, pretože je taký istý správca ako každý iný. Vlastníctvo bytu a členstvo v družstve sú dve rozdielne záležitosti. Oni nemajú právo svoje členstvo nikomu ponúkať.