Diskutujeme

Tu môžete napísať svoje postrehy alebo pripomienky či návrhy.

Váš príspevok

Upratovacia služba

Dátum: 14.05.2019 | Vložil: E.

V činžiaku je pomerne dosť starších ľudí, ktorí už nevládzu upratovať spoločné priestory a umývať chodby. Preto by bolo vhodné zabezpečiť upratovaciu službu. Sú v činžiaku aj mladí ľudia, ktorí na upratovanie kašľú. Za sumu 1,50 € na mesiac si to môže dovoliť myslím každá rodina a aj dôchodca. Tiež by bolo potrebné vymaľovať chodby v obidvoch vchodoch, vyzerá to tam hrozne.

Kosenie

Dátum: 17.06.2015 | Vložil: Juraj

Na ostatnej,( asi ilegálnej schôdzi, lebo pozvánky nedostal nikto),vraj bolo odhlasované, že p. domovníčka bude kosiť priestranstvo pred blokom. Priestranstvo patrí ale mestu Teda budeme kosiť mestu jeho pozemok za naše peniaze. Stali sme sa nechtiac sponzormi mesta Revúca. A z fondu budú niekomu platené peniaze za niečo, čo nám nepatrí. Pritom mesto sa vyjadrilo, že kosiť bude, a bolo to s vedúcim odboru životného prostredia aj dojednané. Iba to mal niekto, kto je za to platený sledovať.
Tu je písomné vyjadrenie z Ms úradu:
Ku otázke kosenia je mi veľmi ťažko sa vyjadriť, keďže od kosenia v danej lokalite už ubehlo veľa času, ale v zásade pri kosení platí, že kosíme všetky plochy s výnimkou tých kde si obyvatelia pestujú kvety alebo nás písomne požiadajú o nekosenie určitej plochy. V prípade, že Vám niekto povie, že tam má kosenie zakázané, kontaktujte ma prosím na t.č. 0915474739.

Kúrenie

Dátum: 02.03.2012 | Vložil: J.Š.

Zaujímavú skutočnosť som zistil v Revúcej O 23. hodine sa vypína kúrenie do 5. hodiny ráno. Na plných 6 hodín vychladnú radiiatory, aj byty. Pripadá mi to surové a nestretol som sa s tým zatiaľ nikde na Slovensku. Napríklad z 27. na 28. februára bolo v noci viac než mínus 10 stupňov C a kúrenie bolo vypnuté!. Nemusia kúriť, ale aspoň temperovať, aby byty za 6 hodín úplne nevychladli a nedochádzalo k zbytočným stratám. A že nekúrili ani na Silvestra to je ani nekomentovateľné. V apríli počas dňa, keď bolo vonku slnečno a takmer 20 stupňov C a kúrili.


Takúto informáciu som našiel v odbornom časopise: Ako nezvyšovať vlhkosť

Jednou z chýb je vypínanie kúrenia v noci alebo počas vašej neprítomnosti. Stačí znížiť teplotu na úsporných 16 – 18°C, ale nie na dlhšie ako 4 až 5 hodín. Ak kúrenie úplne vypneme, obvodové múry vychladnú a trvá dlhšie, kým sa opäť ohrejú. Okrem zvýšených nákladov na vykurovanie má takéto správanie za dôsledok aj zvýšenie vlhkosti v miestnosti.

Keď už hovorím o kúrení, v našom bytovom dome sú umiestnené rozvody kúrenia, ktoré nie sú potrebné pre tento bytový dom, ale slúžia na zásobovanie teplom ďalších bytových domov. Náš bytový dom sa stal teplovodným kanálom , ktorý využíva kotolňa na rozvod tepla. Naše pivnice tieto rozvody znehodnocujú. Znehodnocujú ich tým, že ich vyhrievajú, čím je znemožnené uskladňovanie napr. zeleniny, zemiakov a pod. Ďalej v pivnici zaberajú priestor, ktorý sa nedá využivať na účely mu určené. Teraz, keď sa urobili nové rozvody mimo bytové domy, mal by ich majiteľ zo zákona odstrániť. Jednanie by mal vyvolať náš správca SBD.

Nové úhrady

Dátum: 19.02.2012 | Vložil: PhDr.J.Šamudovský

V minulých dňoch sme dostali nové "výmery" na mesačnú úhradu za služby spojené s užívaním bytu. Obsahuje veľa "prekvapení". Jedným z naj je zvýšenie poplatkov za správu pre správcu SBD. Tento sa zvýšil zo 6,05 eur na 7,20 eur ( +1,15 eur). V percentuálnom vyjadrení to znamená zvýšenie o viac ako 19 %. Neviem na základe čoho zvýšil túto platbu, ak zmluva o výkone správy neobsahuje spôsob určovania tejto položky. Je to ohromujúce percento, zvlášť v prípade, že správca sa správa skôr ako inkasné stredisko, než správca. Neviem na základe akých pohnútok to tak drasticky zvýšili, ale morálným i skutočným zvykom býva, že sa takéto poplatky zvyšujú napríklad o výšku ročnej inflácie v štáte, ale vždy sa to s partnerom prerokuje a zdôvodni.. Tá ešte zverejnená nebola, ale ak ju SBD predpovedá takto, to je cesta do Grécka. Myslím si, že je to nehorázne zvýšenie a bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Mohli by páni zo SBD povedať prečo nás chcú takto draho spravovať ? ( Pre zaujímavosť napr. SBD v Prešove ako správca berie za správu bytu necelých 6,90 eur a to je 3. najväčšie mesto na Slovensku. )

Pridať nový príspevok