Pílili stromy

Stromy v tesnej blízkosti  bytového domu ho mohli vážne poškodiť. Časté búrky vyvolávali strach. Ich odsránenie bolo preto potrebné. Poďakovať za iniciatívu pri ich odstránení treba pani Liptákovej, ktorá vybavila všetky formality. Zodpovední by si mali uvedomiť, že vysadba stromov nemôže byť v tesnej blískosti budov.