Ako je to, ak sa schôdza nezvolá podľa zákona ?

11.08.2014 21:21

Ak sa nedodrží predpísané oznámenie o konaní schôdze (napríklad nie je dostatočne dlho pozvánkou na meno  vopred oznámená), môže byť vyhlásené aj hlasovanie na nej za neplatné - z tzv. procesných dôvodov?

Áno, takéto zhromaždenie je neplatné, resp. môže mať informatívny charakter a nemožno prijímať právoplatné rozhodnutia-

(U nás sa schôdze podľa zákona pozvánkami na meno nezvolávajú nikdy, my máme asi  iné zákony.)