Pomer základnej a spotrebnej zložky

30.06.2012 23:00

Pomer základnej a spotrebnej zložky v prvom rade určuje vyhláška URSO č. 630/2005 Z. z. a jej novela č. 358/2009 Z. z., z ktorej vyplýva pomer základnej a spotrebnej zložky 60 % na plochu / 40 % podľa meradiel. Pomer sa určuje pre cely dom, nie jednotlivo pre byty. Osvedčenie vhodnosti pomeru sa ukáže až po ukončení vykurovacej sezóny, t.j. ak sa bude jeden cely kalendárny rok vykurovať. Potom možno schváliť na schôdzi iný pomer. Je to v právomoci vlastníkov (nie správcu ani rozpočítavajúcej organizácie).