Výmena radiátora

11.07.2012 10:11

Výmena radiátora muší byť oznámená správcovi, nakoľko sa jedna o zásah do spoločného zariadenia domu. Hoci samotný radiátor je vlastníctvom  každého vlastníka bytu, tento je napojený na vykurovaciu sústavu, ktorá už je spoločným zariadením domu a tie sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov. Ak je radiátor opatrený uzatváracím ventilom aj na výtoku, demontáž  je možná bez vypustenia vody z predmetnej stúpačky vykurovania. Ak takýto ventil osadený  nie je, je treba pri výmene radiátora vypustiť vodu zo stúpačky a to už nesmie vlastník robiť svojvoľne.

Ak je vykurovacia sústava vyregulovaná, môže  byť nesprávnym zásahom alebo osadením nevhodného radiátora rozladená, čo môže následné spôsobiť poruchy pri vykurovaní. Preto je potrebne takúto výmenu vykonávať v súčinnosti so správcom.