Meniny na web

 Dôležité dokumenty

Ako postupovať pri predaji bytu. (kliknutím otvoriť)

  • Novelizovaný zákon 182/93 Z.z. O správe bytových a nebytových priestorov
    bol prijatý v roku 2014 a platí od 1.10.2014. Prináša mnoho zmien.

    Zmeny sú vyznačené farebne.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov-novela.pdf (270,6 kB)

www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182    aktuálne znenie od 1.1.2019

Zmluvy správcu s dodávateľom tepla a TÚV

Stanovy a iné dokumenta SBD - správcu

Vzor zmluvy o výkone správy

Pozrite si vzor zmluvy TU

 

      bbbbb   

 

                      (mmm  -   

 

)