Meniny na web

Informácie o nás

Táto stránka vznikla najmä pre potreby obyvateľov obytného bloku na ulici Okružná 25 v Revúcej. (Ale nielen pre nich.)

Má slúžiť jeho obyvateľom k lepšej informovanosti  o diani pri správe a údržbe bytového domu.

V našej bytovke sa nachádza  24 bytov . Na stránke budeme zverejňovať rôzne dokumenty o práci  zástupcov vlastníkov, informácie od správcu, platné zákony o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a pod.

kontakt: bdklak@zoznam.sk 

Bytový dom Kľak na Okružnej ulici,  číslo 25 v Revúcej je murovaný z tehál.
Strecha je plochá.Má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, na každom nadzemnom podlaží je šesť bytov, spolu 24 bytových jednotiek v dvoch vchodoch.
V podzemnom podlaží sú umiestnené spoločné zariaderúe domu (práčovňa,sušiareň, kočikáreň) a príslušenstvo bytov (pivnice).
Byty sú prístupné dvojramenným schodišťom.
Bytový dom je napojený na verejný vodovod,
verejnú kanalizáciu, rozvod el.energie, má telefónnu prípojku a prípojku káblovej televízie.
Vykurovanie domu je ústredné z centrálnej kotolne na zemný plyn a drevoštiepku, vrátane TÚV.
Bytový dom je v pôvodnom stave, má vymenené plastové okná na schodištiach. Obvodový plášť nie je zateplený .

 

Vlastníci bytov sa pýtali odborníkov:

Nemáme aj my ( a nielen náš BD ) podobné problémy ?

Sme vlastníkmi bývalých družstevných bytov, ktoré sme si odkúpili do osobného vlastníctva. Správcom bytového domu ostalo družstvo. Ak si vlastníci chcú u správcu uplatňovať svoje práva majú postupovať podľa Stanov družstva alebo zákona č. 182/1993 Z. z.?

Zdroj: Združenie spoločenstiev vlastnikov bytov na Slovensku

Viac sa dozviete ak kliknete na odkaz nižšie.


Viac tu: https://klak-bd.webnode.sk/news/musi-byt-vlastnik-clenom-bytoveho-druzstva-/ 
 

 

Vypočítajte si kedy sa dostanete do dôchodku.